Soczewki kontaktowe służą przede wszystkim poprawie widzenia. Rodzaj kontaktów wybiera się więc w głównej mierze pod kątem wady wzroku. Oto krótki przegląd soczewek kontaktowych:

Soczewki kontaktowe jako aparat korekcyjny

Chociaż soczewki kontaktowe mogą stanowić element stylizacji, to jednak nie muszą, bo ich główna rola to rola aparatu korekcyjnego. Ci, którzy odznaczają się problemami z oczami, nie zostają narażeni na taki problem jak ci, którzy odznaczają się problemami z uszami, czy zębami. Po pierwsze dlatego, że aparaty korekcyjne dla oczu, czyli okulary i soczewki kontaktowe, uchodzą za stylowe, a po drugie dlatego, że istnieje wybór między okularami a kontaktami. O ile okulary wybiera się pod kątem szkieł i oprawek, zwracając uwagę na ich kształt i kolor, o tyle soczewki kontaktowe wybiera się pod wieloma kątami, w tym pod kątem wady wzroku.

Sferyczne soczewki kontaktowe na krótkowzroczność oraz dalekowzroczność

Wada krótkowzroczności występuje wtedy, kiedy obraz zamiast na siatkówce oka skupia się przed nią. Używa się wówczas soczewek kontaktowych, które rozpraszają obraz. Nazywa się je soczewkami jednoogniskowymi sferycznymi. Ich moc optyczną podaje się w dioptriach. Dioptrie w przypadku soczewek rozpraszających występują od minus o,25 do minus 25. Wada dalekowzroczności występuje wtedy, kiedy obraz zamiast na siatkówce oka skupia się za nią. Używa się wówczas soczewek kontaktowych, które skupiają obraz. Nazywa się je soczewkami jednoogniskowymi sferycznymi. Ich moc optyczną podaje się w dioptriach. Dioptrie w przypadku soczewek skupiających występują od plus o,25 do plus 25.

Sprawdź soczewki kontaktowe na: http://soczewki24.pl/2-soczewki-kontaktowe.

Toryczne soczewki kontaktowe na astygmatyzm

Wada astygmatyzmu występuje wtedy, kiedy zaburzona zostaje symetria obrotowa oka. Używa się wówczas cylindrycznych soczewek kontaktowych, które prostują obraz. Nazywa się je soczewkami jednoogniskowymi torycznymi. Oprócz osi sferycznej posiadają oś cylindryczną.

Multifokalne soczewki kontaktowe na presbiopię

Wada presbiopii, określanej również jako presbiopia, występuje wtedy, kiedy wraz z wiekiem soczewka oka staje się coraz mniej elastyczna, a w efekcie wykazuje mniejszą zdolność do akomodacji oka oraz widzenia zarówno z daleka, jak i z bliska. Używa się wówczas soczewek kontaktowych, które korygują obraz z daleka i z bliska jednocześnie. Nazywa się je soczewkami dwuogniskowymi multifokalnymi.

Zestawienie rodzajów soczewek kontaktowych w zależności od wady wzroku

Główne kryterium podziału soczewek kontaktowych występuje więc pod kątem wady wzroku. To od schorzenia zależy nie tylko o jakiej mocy soczewek się użyje, ale też o jakim rodzaju. Oto krótkie zestawienie rodzajów soczewek kontaktowych w zależności od wady wzroku:

Schorzenie Nazwa

soczewek

Ogniska

soczewek

Działanie

soczewek

Krótkowzroczność

 

Soczewki

sferyczne

Soczewki jednoogniskowe Soczewki

rozpraszające

Dalekowzroczność

 

Soczewki

sferyczne

Soczewki jednoogniskowe Soczewki

skupiające

Astygmatyzm

 

Soczewki

toryczne

Soczewki jednoogniskowe Soczewki cylindryczne
Presbiopia

 

Soczewki

multifokalne

Soczewki dwuogniskowe Soczewki

progresywne