Śmierć jakiejś osoby to wielka tragedia, zwłaszcza gdy pozostajemy z nią w bliskich relacjach, ale nasze życie toczy się dalej Zdarza się też tak, że ktoś pozostawi nam coś po sobie i choć nie zastąpi to jego obecności, to okaże się mniej lub bardziej cenną, niekiedy wręcz bezcenną pozostałością. Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci określa się mianem testamentu – występuje jego sześć rodzajów: pisemny holograficzny, pisemny alograficzny, pisemny notarialny, mówiony, podróżny oraz wojskowy.

Testament jako ostatnia wola

Termin testament pochodzi z języka łacińskiego i oznacza przymierze. Testament to dokument, który rozrządza czyimś majątkiem na wypadek czyjejś śmierci. Tak więc testament to po prostu tak zwana ostatnia wola. Aby jednak ostatnia wola została uprawomocniona, powinna zostać sporządzana zgodnie z regulującymi ją przepisanymi ustanowionymi w Kodeksie Cywilnym. W testamencie rozrządza się majątkiem tylko jednej osoby określanej jako spadkodawca, a rozrządza się go między dowolną liczbę osób określanych jako spadkobierców. Testamenty klasyfikuje się na zwykłe oraz szczególne. Jako zwykłe figurują: pisemny holograficzny, pisemny alograficzny i pisemny notarialny, z kolei jako szczególne: mówiony, podróżny i wojskowy.

Testament pisemny holograficzny

Testament pisemny holograficzny to ostatnia wola sporządzona własnoręcznie przez spadkodawcę. Aby okazał się ważny powinien zawierać datę i podpis spadkodawcy. Testament pisemny holograficzny klasyfikuje się jako testament zwykły.

Testament pisemny alograficzny

Testament pisemny alograficzny to ostatnia wola wypowiedziana przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków i sporządzona pisemnie przez jednego z nich. Aby testament okazał się ważny powinien zawierać datę i podpisy spadkodawcy oraz świadków. Testament pisemny alograficzny klasyfikuje się jako testament zwykły.

Testament pisemny notarialny

Testament pisemny notarialny to ostatnia wola sporządzona na polecenie spadkodawcy przez notariusza w formie aktu notarialnego. Aby testament okazał się ważny powinien zawierać datę i podpisy spadkodawcy oraz notariusza. Testament pisemny notarialny klasyfikuje się jako testament zwykły. Z racji tego, że akt notarialny to dokument prawny, testament ten najtrudniej obalić i najłatwiej uprawomocnić.

Testament mówiony

Testament mówiony to ostatnia wola wypowiedziana przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków. Aby testament okazał się ważny, należy spisać wypowiedziane słowa, oparzając datą i podpisami spadkodawcy oraz dwóch świadków, ewentualnie potwierdzić prawdziwość słów przed sądem przez dwóch świadków. Testament mówiony klasyfikuje się jako testament szczególny.

Testament podróżny

Testament podróżny to ostatnia wola sporządzona na pokładzie statku lub samolotu w obecności dowódcy lub zastępcy dowódcy pokładu i świadków. Aby testament okazał się ważny, powinien zawierać datę i podpisy spadkodawcy, dowódcy lub zastępcy dowódcy oraz świadków. Testament podróżny klasyfikuje się jako testament szczególny.

Testament wojskowy

Testament wojskowy to ostatnia wola sporządzona przez żołnierzy i cywili związanych z armią lub przebywającymi na terenie armii w obecności dowódcy i świadków. Aby testament okazał się ważny, powinien zawierać datę i podpisy spadkodawcy, dowódcy oraz świadków. Testament wojskowy klasyfikuje się jako testament szczególny.

 

Źródło – http://notariusz-derkowska.pl