Świat staje się coraz bardziej cywilizowany. Efekt tego stanowią na przykład szczepienia, do których trzeba podejść i do których można podejść. Zapobiega to różnego rodzaju epidemiom, niekiedy naprawdę groźnym. Poznajmy kilka faktów na temat szczepień oraz ich rodzajów.

Substancje lecznicze pochodzenia biologicznego

Medycyna zajmuje się leczeniem. Leczenie to polega często na stosowaniu substancji chemicznych. Czasami jednak stosuje się substancje pochodzenia biologicznego. Do najpopularniejszych należą szczepienia oraz surowice.

Szczepionka

Szczepionka to preparat pochodzenia biologicznego stosowany w medycynie. Wykorzystuje się go w celu zapobieżenia przed danymi chorobami. Szczepionki zatem po prostu wzmacniają odporność. Za ich sprawą w organizmie pojawiają się przeciwciała w nowe przeciwciała – w klasie IgM, a po pewnym czasie stare przeciwciała – w klasie IgG.

Surowica

Surowica to preparat pochodzenia biologicznego stosowany w medycynie. Wykorzystuje się ją w celu leczenia przy danych chorobach. Surowica zatem po prostu działa leczniczo. Za jej sprawą pojawiają się skierowane przeciw toksynom określonej choroby antytoksyny.

Szczepionka a surowica

Szczepionka i surowica choć stanowią preparaty pochodzenia biologicznego, to znacząco różnią się swoim działaniem. Oczywiście lepiej stosować szczepionki niż surowice, bo oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć. Otóż szczepienia wykazują działanie zapobiegawcze przed chorobami, a szczepienia działanie lecznicze przy chorobach. Niemniej jedne i drugie zawierają antygeny przeciwko genom określonych wirusów, bakterii, pierwotniaków, czy grzybów (sprawdź obowiązkowe szczepienia dla dzieci).

Szczepienia obowiązkowe

Listę i kalendarz szczepień obowiązkowych sporządza dla każdego kraju Ministerstwo Zdrowia tego kraju. Chodzi o to, że w tym kraju istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia danej choroby. Oto choroby, przeciwko którym szczepimy się obowiązkowo: gruźlica, błonica, tężec, krztusiec, poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby typu B, świnka, odra, różyczka, haemophilius influenzae, strptococcus pneumoniae.

Szczepienia nieobowiązkowe

Listę szczepień nieobowiązkowych sporządza. Szczepienia przeciw tym chorobom nie muszą, ale mogą wywołać epidemię, przeważnie sezonową. Choroba, na które można, lecz nie trzeba się szczepić, to między innymi grypa.

Czy warto się szczepić?!

Pytanie o to czy warto się szczepić, wymaga jasnej odpowiedzi. Niestety w ostatnich czasach, jak na ironię, staje się to coraz bardziej niejasne. Gdy w 1887 roku Edward Jenner wypuścił szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej, a w roku 1882 roku Ludwik Pasteur odkrył, iż choroby powodują drobnoustroje, wówczas szczepienia uznano za ratunek. Przez ponad sto lat nie wykazywano wątpliwości odnośnie tego, że szczepienia chronią przed chorobami. W ostatnich latach jednak pojawią się głosy jakoby pomagały one na jedno, a szkodziły na drugie. Należy do sprawy podejść racjonalnie i zdać sobie sprawę, iż zawsze istnieje ryzyko powikłań, ale to znikome liczby w porównaniu do liczb określających uratowanie przed różnymi chorobami. Naprawdę warto się szczepić, aby nie tylko samemu nie chorować, lecz też, aby nie zarażać innych i nie szczerzyć ewentualnej epidemii.