Żyją na świecie ludzie, których się kocha. Nie za to co mają. Za to kim są. Oto przegląd świętych naszych czasów:

Jan XXIII

Jan XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli żył w latach 1881-1963. Był bardzo otwartym człowiekiem. W 1953 roku został kardynałem, a na konklawe w 1858 roku papieżem obierając imię Jan XXIII. Jego pontyfikat to czas reformowania Kościoła Powszechnego i zwołania II Soboru Watykańskiego.

Matka Teresa

Matka Teresa

Agens Bonxha Bojaxhiu żyła w latach 1910-1997. Miała w życiu jeden cel, a mianowicie pomagać wszystkim potrzebującym. W 1950 roku założyła zakon sióstr Misjonarek Miłości i wówczas przylgnęła do niej etykieta Matki Teresy. Za swoją działalność otrzymała nawet w 1979 roku Pokojową Nagrodę Nobla.

Ojciec Pio

Ojciec Pio

Francesco Forgione żył w latach 1887-1968. Słynął za sprawą wizji i stygmatów, które dostawał. W 1903 roku założył habit i stał się Ojcem Pio. Za jego wstawiennictwem dokonywały się liczne cuda.

Jan Paweł I

Jan Paweł I

Albino Luciani żył w latach 1912-1978. Jawił się jako ktoś prosty i nieśmiały. W 1969 roku został kardynałem, a na konklawe w 1978 papieżem obierając imię Jan Paweł I. Jego pontyfikat, choć krótki, bo 33-dniowy, obfitował w wyjście do ludu, efektem czego nazwano go Uśmiechniętym Papieżem.

Jan Paweł II

Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła żył w latach 1920-2005. Był człowiekiem pełnym werwy. W 1967 roku został kardynałem, a na konklawe w 1978 roku papieżem obierając imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat, bardzo długi, bo 28-letni, to świadectwo wychodzenia i rozmawiania katolicyzmu z innymi wyznaniami, zarówno chrześcijańskimi, jak też judaizmem i innymi.

Benedykt XVI

Benedykt XVI

Joseph Alois Ratzinger urodził w 1927 roku. To człowiek solidnie wykształcony. W 1977 roku został kardynałem, a na konklawe w 2005 roku papieżem obierając imię Benedykt XVI. Jego pontyfikat opierał się na głoszeniu nauki o teologiczno-filozoficznej głębi i zakończył się drugą w dziejach abdykacją.

Franciszek

Franciszek

Jorge Mario Bergoglio urodził się roku 1936. To człowiek otwarty na wszystkich ludzi, bez względu na płeć, orientację, rasę, wiek, pochodzenie, czy nawet wyznanie. W 2001 roku został kardynałem, a na konklawe w 2013 roku papieżem obierając imię Franciszek. Jego pontyfikat to czas wyjątkowego okazywania szacunku i miłości każdemu.