To, jacy jesteśmy, warunkuje to, jakie mamy geny. Geny odpowiadają w przysłowiowych stu procentach za naszą stronę fizyczną, a także w sporej mierze za naszą stronę psychiczną. Potomkowie dziedziczą geny po przodkach, choć oczywiście w wyniku kombinacji genów matki i ojca, powstaje osobnik o nieco odmiennym garniturze genów. Poznajmy zatem kilka podstawowych zasad dziedziczenia.

Dziedziczenie jako cecha organizmów żywych

Organizmy określa się jako żywe ze względu na ich funkcje sprawiające, iż żyją. Do tych funkcji należą między innymi: odżywianie, wydalanie, wrażliwość, wydzielanie, krążenie, oddychanie i rozmnażanie. Rozmnażanie polega na reprodukcji, w wyniku której dochodzi do zapłodnienia i powstają nowe organizmy. Z rozmnażaniem ściśle wiąże się dziedziczność. Dziedziczność polega z kolei na przekazywaniu genów, w wyniku czego u potomków odtwarza się cechy przodków. Tym sposobem jedne osobniki umierają, ale drugie z ich genami rodzą się i żyją dalej. To wszystko powoduje, że gatunki konkretnego organizmu nie wymierają.

Genetyka jako nauka o dziedziczności

Genetyka to nauka o dziedziczności. Stanowi ona potężną gałąź biologii. Korzysta ona z cytologii, czyli nauki o komórkach. Ponadto wyjaśniła wiele kwestii w ewolucjonizmie świata organicznego. Za jej narodziny uznaje się rok 1866. Wówczas to biolog i mnich, Gregor Mendel, odkrył prawa dziedziczenia. Zrobił to na podstawie naszkicowania modelu dziedziczenia określonych cech na przykładzie grochu zwyczajnego.

Prawa dziedziczenia według Mendla jako podwaliny genetyki

Dwa prawa dziedziczenia sformułowane przez Gregora Mendla dały podwaliny pod genetykę. Pierwsze prawo dziedziczenia nazywa się prawem czystości gamet. Każda gameta posiada jeden allel z pary alleli, to znaczy posiada dwa allele po jednym z każdej pary. Drugie prawo dziedziczenia nazywa się prawem niezależnej segregacji cech. Geny należące do danej pary alleli dziedziczy się niezależnie od innej pary alleli genów, przy czym występują czynniki dominujące i recesywne, spośród których dziedziczy się czynnik dominujący. Przykładowo matka posiada dominujący gen niebieskich oczu, a ojciec recesywny gen oczu zielonych, a więc dziecko odziedziczy oczy niebieskie. To samo tyczy się wszystkich innych cech, jak karnacja, budowa ciała, czy grupa krwi.

Dziedzicznie grup krwi

Krew i limfa to płyny ustrojowe naszego organizmu. Za sprawą krwi po naszym organizmie krążą tlen oraz substancje odżywcze. Krew składa się z osocza oraz krwinek określanych jako erytrocyty, leukocyty i trombocyty. Najbardziej kojarzone z krwią to oczywiście erytrocyty, czyli krwinki czerwone nadające jej czerwonego koloru. Na erytrocytach znajdują się antygeny przeciwne do przeciwciał w osoczu, co określa grupę krwi. Grupa krwi A, oznacza, że na erytrocytach występują antygeny A. Grupa krwi B oznacza, że na erytrocytach występują antygeny B. Grupa krwi AB oznacza, że na erytrocytach występują antygeny A oraz B. Grupa krwi 0 oznacza, że na erytrocytach nie występują ani antygeny A, ani antygeny B. Grupy krwi się dziedziczy, a ich dziedziczenie określają tak zwane krzyżówki genetyczne.

Dowiedz się więcej na: https://www.babyboom.pl.