Zanim dziecko dorośnie podejmuje się za nie wybory, a robi się to tylko i wyłącznie z troski o nie. Jeden z takich wyborów to nadanie mu imienia. Wbrew pozorom to bardzo ważny wybór, bo imię to swoista etykieta, która zostanie do niego przyszyta do końca życia, a nawet po śmierci.

Trzy imiona

Konkretna osoba może mieć maksymalnie trzy imiona. Może, ale nie musi. Rejestrując nowonarodzone dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego istnieje możliwość nadania dziecku jednego lub dwóch imion. W przypadku osób wyznania chrześcijańskiego, to znaczy katolickiego, protestanckiego lub prawosławnego, te same imię lub imiona powtarza się nadając dziecku imię lub imiona podczas sakramentu chrztu świętego. Gdy dziecko dorasta i podchodzi do sakramentu bierzmowania, wówczas nadaje już samo sobie trzecie imię. Tego imienia nie rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie używa się go właściwie w żadnych sytuacjach. Tak więc można być posiadaczem zarówno jednego imienia, jak też dwóch, a nawet trzech.

Imię potomka po imieniu przodka

Imiona nadaje się dzieciom niekiedy po rodzicach, dziadkach lub pradziadkach. Zwyczaj ten uchodził za dość popularny zwłaszcza kiedyś, obecnie jednak się od niego odchodzi. Ewentualnie syn otrzymuje drugie imię po ojcu lub dziadku, a córka po matce lub babci, ale pierwsze imię to zazwyczaj imię indywidualne.

Imię jako swoisty symbol

Według prawa imię stanowi nazwę nadawaną konkretnej osobie przez konkretną grupę, do której należy. W niektórych kręgach uważa się aczkolwiek, że imię odzwierciedla osobowość osoby. Ważne więc, aby wybierając imię, nie tylko zwracać uwagę na to, czy się podoba, ale co oznacza – pomocny okazuje się wówczas leksykon znaczenia imion.

Popularne imiona oraz ich znaczenie

Według statystyk najpopularniejsze imiona dla chłopców to: Piotr, Paweł, Grzegorz, Jakub, Michał, Marcin, Wojciech, Tomasz, Łukasz, Szymon, Patryk, Krzysztof, Mateusz, Maciej oraz Jan. Piotr oznacza skałę, Paweł oznacza mały, Grzegorz oznacza czujny, Jakub oznacza Bóg ochrania, Michał oznacza któż jak Bóg, Marcin oznacza związany z Bogiem, Wojciech oznacza wojownik, Tomasz oznacza bliźniak, Łukasz oznacza pochodzący z Italii, Szymon oznacza Bóg wysłuchał lub Bóg spojrzał, Patryk oznacza szlachetny, Krzysztof oznacza niosący Jezusa Chrystusa, Mateusz oraz Maciej oznaczają dar Boży, a Jan oznacza cieszący się łaską Boga. Według statystyk najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to: Anna, Maria, Elżbieta, Ewa, Katarzyna, Monika, Zofia, Aleksandra, Wiktoria oraz Magdalena. Anna oznacza łaskę Boga, Maria oznacza radość Boga, Elżbieta oznacza Bóg moją doskonałością, Ewa oznacza dająca życie, Katarzyna oznacza dziewicza, Monika oznacza samotna, Zofia oznacza mądrość, Aleksandra oznacza obrońca, Wiktoria oznacza zwycięstwo, a Magdalena oznacza kobietę z Magdali. Wybierając imię warto się zastanowić czy postawić na imię popularne, czy na imię wyszukane. Tak czy inaczej, należy je wybrać roztropnie, aby posiadacz tego imienia czuł się z niego dumny. Imię to w końcu jego wizytówka.

Źródło: https://www.babyboom.pl.