Wśród licznych zagrożeń czyhających na nasze zdrowie znajduje się nadczynność tarczycy. Choroba ta często jest skutkiem obecności wola nadczynnego oraz choroby o podłożu autoimmunologicznym. To choroba, która często dotyka osoby starsze, jednak i młodzi są na nią narażeni. W grupie młodszych pacjentów przeważają kobiety, u których nadczynność tarczycy występuje znacznie częściej niż u panów.
W jaki sposób tarczyca informuje o problemach związanych z jej nadczynnością? Jednym z najbardziej charakterystycznych symptomów są to częste poty oraz kołatanie serca. Częstym problemem osób zmagających się z nadczynnością tego gruczołu jest rozdrażnienie oraz częste zaburzenia snu. Często zdarza się, że o nasilających się problemach z tarczycą informują również te zaburzenia, które są związane z pracą przewodu pokarmowego.

Leczenie nadczynności tarczycy zazwyczaj polega na przyjmowaniu leków przeciwtarczycowych, choć w wielu przypadkach koniecznością staje się operacja. Czasem łączy się zabieg chirurgiczny z leczeniem farmakologicznym. Wybór ostatecznej metody leczenia zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od wieku pacjenta, jego ogólnego stanu zdrowia oraz wyników badań związanych już ściśle z tarczycą.