O insulinie Levemir

novo-nordisk Levemir to preparat stanowiący analog ludzkiej insuliny, używany w leczeniu cukrzycy. Preparat ten dostępny jest we wkładzie 3 ml. Działanie leku wynosi do 24 godzin.

Dawkowanie

Levemir stosowany jest zgodnie z zaleceniami lekarza, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Najczęściej lek przyjmuje się raz lub dwa razy na dobę.

Levemir może być bezpiecznie stosowany także u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat. Nie przeprowadzono dotychczas badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa leku w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia.

Podawanie

Levemir należy podawać poprzez wstrzyknięcie leku w udo, brzuch lub przedramię. Szybkość wchłaniania się tej insuliny zależy od kilku czynników – przede wszystkim od dawki oraz miejsca podania. Wstrzyknięcie insuliny w brzuch lub przedramię umożliwia szybsze wchłanianie leku aniżeli podanie Levemiru w udo. Leku nie wolno podawać dożylnie, gdyż może to spowodować ciężką hipoglikemię.

Maksymalne stężenie insuliny widoczne jest między 6 a 8 godziną od momentu iniekcji. W przypadku dwukrotnego przyjmowania insuliny w ciągu doby, stan równowagi dynamicznej w zakresie stężenia insuliny w osoczu pojawia się po 2-3 dawkach leku.

Jednorazową dawkę leku oraz częstotliwość wstrzyknięć ustala lekarz prowadzący, opierając się na glikemii pacjenta oraz dodatkowych badaniach. Lekarz wspólnie z pacjentem ustala również technikę podawania insuliny.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z treścią dołączonej do opakowania ulotki.

Levemir należy stosować z systemami do podawania insuliny Novo Nordisk oraz igłami Novo Fine.