Humulin R to insulina przeznaczona do wstrzyknięć podskórnych. Istnieje możliwość podania leku w postaci dożylnej, a nawet domięśniowej, choć rozwiązanie to nie jest zalecane przez producenta oraz lekarzy.

Humulin R zaczyna działać ok. 30 minut od iniekcji, największe stężenie leku we krwi występuje pomiędzy 2 a 4 godziną od momentu podania. Całkowity czas działania leku wynosi 7 godzin.

Humulin R to analog ludzkiej insuliny, stanowiący rekombinację DNA. 1 ml. Leku zawiera 100 j.m. insuliny.

Opis działania

Insulina ma na celu regulowanie gospodarki cukrowej, czyli optymalizację poziomu glukozy we krwi. Insulina posiada także działania anaboliczne i antykataboliczne. Znajdująca się w tkance mięśniowej insulina wpływa na nasilenie syntezy glikogenu, kwasów tłuszczowych, glicerolu, białek oraz na zwiększenie wychwytu i produkcji aminokwasów. Zadaniem insuliny jest także zmniejszenie glikogenolizy, glikoneogenezy, ketogenezy, lipolizy oraz rozpadu białek.

Humulin występuje w postaci mieszanek insulinowych o średnio długim czasie działania. Lek charakteryzuje się działaniem dwufazowym, szybkim efektem hipoglikemizującym w zakresie insuliny obojętnej oraz efekt opóźniony, wywierany przez insulinę izofanową.

Dawkowanie

Jednorazową dawkę leku oraz częstotliwość przyjmowania insuliny ustala lekarz prowadzący, opierając się na glikemii pacjenta oraz dodatkowych badaniach.
Lek należy podawać podskórnie, technikę iniekcji ustala indywidualnie lekarz wraz z pacjentem. Istnieje możliwość podania insuliny Humulin R dożylnie, a nawet domięśniowo, aczkolwiek są to rozwiązania stosowane sporadycznie. Producent leku, jak również lekarze polecają przede wszystkim iniekcję podskórną, odradzając podawania leku dożylnie, a tym bardziej domięśniowo.