Humulin N to insulina należąca do grupy leków o średnio długim działaniu. Lek zaczyna się wchłaniać do krwi po upływie 1,5-2 godzin od momentu iniekcji. Najwyższe stężenie insuliny we krwi występuje pomiędzy 4 a 10 godziną od momentu podania. Całkowity czas działania insuliny Humulin N wynosi od 18 do 24 godzin.

Humulin N to insulina, którą najlepiej stosować w postaci wstrzyknięć podskórnych. Istnieje co prawda możliwość podania leku w postaci domięśniowej, aczkolwiek są to metody nie zalecane. Nie należy podawać tej insuliny dożylnie, gdyż może spowodować to poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Humulin N stanowi analog ludzkiej insuliny, stanowiący rekombinację DNA. W 1 ml. substancji czynnej znajduje się 100 j.m. insuliny ludzkiej.

Działanie

Głównym zadaniem insuliny jest regulowanie poziomu glukozy we krwi, czyli gospodarka cukrowa w organizmie. Należy jednak podkreślić, że insulina ludzka posiada również działanie anaboliczne i antykataboliczne. W zakresie tkanki mięśniowej insulina wpływa na nasilenie syntezy glikogenu, kwasów tłuszczowych, glicerolu, białek, zwiększa wychwytywanie i produkcję aminokwasów, a także zmniejsza glikogenolizę, glikonegenezę, ketogenezę, lipolizę i rozpad białek.

Humulin to lek w postaci mieszanek insulinowych o działaniu dwufazowym. Cechą charakterystyczną Humulinu jest szybki efekt hipoglikemizujący insuliny obojętnej oraz efekt opóźniony w zakresie insuliny izofanowej.

Dawkowanie

Jednorazową dawkę leku ustala lekarz prowadzący, opierając się na glikemii pacjenta oraz dodatkowych badaniach. Technikę podawania Humulinu N określa lekarz wspólnie z pacjentem. Najbardziej optymalnym miejscem iniekcji jest górna część przedramienia. Miejsca wstrzyknięcia nie należy masować bezpośrednio po iniekcji.

Wskazane i polecane jest stosowanie leku w postaci wstrzyknięć podskórnych. Istnieje możliwość podawania Humulinu N w postaci domięśniowej, aczkolwiek nie jest to zalecane. Nie należy podawać leku w postaci dożylnej.

Czas działania leku zależy przede wszystkim od dawki insuliny, miejsca wstrzyknięcia, aktywności fizycznej oraz temperatury ciała.
Humulin N może być stosowany łącznie z insuliną Humulin R.