Każdy mililitr roztworu do wstrzykiwań Humalog to 100 j. insuliny lispro. Jeden pojemnik natomiast mieści 3 ml roztworu.

Produkt ten stosowany jest w leczeniu cukrzycy. Mogą go przyjmować zarówno dzieci jak i dorośli, u których zaistniała konieczność przyjmowania insuliny w celu wstępnego ustabilizowania cukrzycy oraz utrzymywania prawidłowej homeostazy glukozy na prawidłowym poziomie.

Dawki Humalogu ustalane są przez lekarza

Humalog powinno się przyjmować w krótkim czasie przed posiłkiem lub tuż po nim. Wstrzykuje się go podskórnie lub poprzez pompę infuzyjną. Istnieje możliwość podania Humalogu domięśniowo, lecz nie zaleca się tego. Jeżeli natomiast chodzi o wstrzykiwanie dożylne to jest to możliwe chociażby w czasie lub po operacji albo w sytuacji gdy wystąpi choroba o ostrym przebiegu.

Gdy podajemy Humalog podskórnie należy wstrzyknąć go w udo, brzuch, pośladek albo górną część ramienia, pamiętając o zmianie miejsc. Wstrzyknięcie w jedno miejsce nie powinno bowiem następować częściej niż raz na miesiąc. Pacjenci powinni zostać przeszkoleni na temat właściwego sposobu podawania Humalogu. Pamiętać należy aby nie wstrzykiwać leku do naczyń krwionośnych oraz nie masować tego miejsca, w które wstrzyknięty został Humalog.

Jeśli porównamy Humalog z insuliną krótkodziałającą to zauważyć można szybki początek działania, dzięki któremu lek ten można podać w krótkim czasie od posiłku. Oczywiście należy mieć na uwadze to, iż przebieg działania bywa różny zależnie od pacjenta albo też sytuacji. W zależności między innymi od podanej dawki, naszego ukrwienia czy miejsca podania Humalogu, czas jego działania jest różny.