Zawiesina Humalog Mix 25 występuje we wkładach o pojemności 3 ml, który zawiera 300 j. insuliny lispro otrzymywanej przy pomocy metody rekombinacji DNA E.coli.

Lek ten to w 75% zawiesina protaminowa insuliny lispro oraz w 25% roztwór insuliny lispro.

Humalog Mix 25 przeznaczony jest dla tych pacjentów, którzy borykają się z cukrzycą i stosują insulinę aby utrzymać właściwą homeostazę glukozy.

Każdy pacjent powinien otrzymać od swojego lekarza zalecenia dotyczące dawkowania leku.

Humalog Mix 25 może być podawany tylko poprzez wstrzykiwanie podskórne, nie można w żadnej sytuacji stosować iniekcji dożylnej. Wstrzykiwanie powinno nastąpić tuż przed posiłkiem albo zaraz po jego spożyciu.

Podskórne podanie leku może zostać wykonane w brzuch, pośladek, górną część ramienia bądź udo, jednak konieczna jest każdorazowa zmiana miejsca aby nie podawać Humalogu Mix 25 w to samo miejsce w ciągu jednego miesiąca.

Zawsze należy uważać by lek nie został podany do naczynia krwionośnego oraz by nie masować miejsca iniekcji.

Humalog Mix 25 szybko zaczyna działać oraz wcześnie osiąga szczyt działania, przez co podawania tuż przed lub po jedzeniu jest możliwe. Zawiesina protaminowa insuliny lispro działa w podobnym czasie co insulina podstawowa. Warto jednak pamiętać, iż każdy typ insuliny może działać różnie u różnych osób, a czas jej działania jest zależny od tego jaką dawkę przyjmiemy, w które miejsce na naszym ciele ją wstrzykniemy, jakie mamy ukrwienie czy temperaturę ciała oaz jaką aktywność fizyczną wykonujemy w danym momencie.