Gensulin N to preparat insulinowy, w którym substancją czynną jest rekombinowana, izofanowa insulina ludzka. Gensulin N charakteryzuje się przedłużonym działaniem.

Działanie tej insuliny, czyli rozpoczęcie wchłaniania się Gensulinu N do krwi, rozpoczyna się w ciągu 1,5 godziny od momentu wstrzyknięcia. Maksymalne stężenie pojawia się między 3 a 10 godziną od iniekcji. Istotną rolę w tej kwestii odgrywa wielkość podanej jednorazowo dawki, ustalanej indywidualnie przez lekarza prowadzącego.

Gensuli N przyjmuje się najczęściej 30-60 minut przed posiłkiem.

Wkłady insulinowe najlepiej stosować ze wstrzykiwaczami wielokrotnego użytku typu „pen”.

Gensulin N występuje w postaci zawiesiny jednorodnie nieprzejrzystej – może być ona jednolicie mętna lub mleczna. Jeśli insulina po zmieszaniu pozostaje przejrzysta, na dnie widoczny jest biały osad lub w zawiesinie pływają białe kłaczki bądź pojawiają się przylegające do ścian białe cząsteczki, które nadają insulinie zmrożony wygląd, nie należy stosować leku, gdyż może on zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjenta.

Charakterystyka:
– Zawiesina do wstrzyknięć 40 j.m. lub 100 j.m.;
– Początek działania: 1,5 h od momentu iniekcji;
– Działanie maksymalne: 3-10 godzin;
– Czas działania: 24 godziny.

O Gensulinie

Gensulin to wysokiej jakości preparat insulinowy, stanowiący biosyntetyczny odpowiednik ludzkiej insuliny. Producentem Gensulinu jest polski koncern farmaceutyczny – Bioton. W procesie technologicznym wykorzystano inżynierię genetyczną.

Gensulin powstaje na bazie szczepu E. coli, transformowanego plazmidem z fragmentem DNA.

Gensulin to insulina dostępna w postaci wkładów do wstrzykiwaczy, w postaci monokomponentnej – jako Gensulin N i GEnsulin R, a także w postaci mieszanek zawierających insulinę rozpuszczalną i izofanową w proporcjach od 10/90 do 50/50.