Gensulin M to preparat izofanowych, dwufazowych mieszanek insulinowych. Lek dostępny jest w różnych dawkach – Gensulin M 10, Gensulin M 20, Gensulin M 30, Gensulin M 40 i Gensulin M 50.

Działanie leku, czyli rozpoczęcie wchłaniania insuliny do krwi, rozpoczyna się w ciągu 30 minut od iniekcji. Najwyższe stężenie występuje pomiędzy 2 a 8 godziną od podania, natomiast całkowita długość działania insuliny Gensulin M wynosi 24 godziny.
Gensulin M to mieszanka insulinowa, przeznaczona do wstrzyknięć podskórnych. Lek ten najlepiej przyjmować 30-60 minut przed posiłkiem.

Gensulin M ma charakter jednorodnie nieprzejrzysty, insulina powinna być jednolicie mętna lub posiadać barwę mleczną. Przed iniekcją należy wstrząsnąć fiolka i dokładnie wymieszać insulinę. Lek podaje się za pomocą dedykowanych wstrzykiwaczy. Jeśli zawartość fiolki z insuliną Gensulin po wymieszaniu pozostaje przejrzysta, na dnie pojawi się biały osad, pojawią się białe kłaczki bądź przylegające do ścian białe cząsteczki, które nadają mieszance zmrożony wygląd, nie należy stosować preparatu, gdyż może on stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Wkłady insulinowe Gensulin M najlepiej stosować ze wstrzykiwaczami wielokrotnego użytku typu „pen”. Produkcją wysokiej jakości wstrzykiwaczy zajmuje się firma Owen Mumford.

Charakterystyka leku
– Zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.;
– Początek działania: 30 minut;
– Działanie maksymalne: pomiędzy 2 a 8 godziną od iniekcji;
– Czas działania: 24 godziny.

O Gensulinie

Gensulin to biosyntetyczny analog insuliny ludzkiej, produkowany przez polską firmę Bioton. W procesie produkcyjnym wykorzystywana jest inżynieria genetyczna.
Gensulin to insulina otrzymywana ba bazie szczepu E. coli, transformowanego plazmidem z fragmentem DNA.
Insulina Gensulin dostępna jest we wkładach do wstrzykiwaczy i występuje w postaci monokomponentnej, jako Gensulin N, Gensulin R oraz w postaci mieszanek zawierających insulinę rozpuszczalną i izofanową w proporcjach od 10/90 do 50/50.