O insulinie Actrapid

 Insulinę należy wstrzykiwać za pomocą cienkiej igły w tkankę podskórną. Uwalniany lek stopniowo przedostaje się do krwi, regulując prawidłową gospodarkę insulinową i optymalizując stężenie poziomu glukozy we krwi. Istnieją różne rodzaje insuliny, zasadniczą różnicą jest szybkość pojawiania się leku we krwi oraz czas niezbędny do całkowitego wchłonięcia przez krew wstrzykniętego leku.

Priorytetem w zakresie szybkości wchłaniania się insuliny jest przede wszystkim jej dawka, aczkolwiek należy pamiętać, że równie istotną funkcję odgrywa miejsce na ciele, w które został wstrzyknięty lek oraz głębokość podania – tkanka podskórna bądź mięśniowa. Insulina wstrzyknięta w tkankę mięśniową wchłania się szybciej niż podana w tkankę podskórną.

Insulinę można wstrzykiwać w różne miejsca na ciele, większość pacjentów ustala technikę i miejsce podawania leku z lekarzem prowadzącym, który uwzględnia przede wszystkim charakter podawanego leku. Najszybciej wchłania się insulina podawana w okolice brzucha, dlatego też większość lekarzy wskazuje to miejsce jako optymalne rozwiązanie w pprzypadku pacjentów przyjmujących insulinę krótko działającą.

Jednorazowa dawka insuliny oraz częstotliwość przyjmowania leku ustalana jest przez lekarza prowadzącego, dla którego bazą wyjściową są wyniki glikemii pacjenta.

Actrapid – insulina krótko działająca

Actrapid to insulina krótko działająca. Lek ten wchłania się stosunkowo szybko i działa do ośmiu godzin. Insulina ta występuje w postaci przezroczystego roztworu, wstrzykiwanego za pomocą cienkiej igły. Działanie Actrapidu rozpoczyna się już pół godziny od momentu wstrzyknięcia, natomiast najsilniejsze działanie lek wykazuje pomiędzy pierwszą a trzecią godziną od momentu podania.