8. Kielce

W rankingu zamożności za 2012 rok, pierwszą ósemkę zwycięzców wśród miast wojewódzkich zamykają Kielce, z dochodem per capita 3795 zł. Stolica województwa świętokrzyskiego jest w ostatnich latach znakomitym przykładem dynamicznego i mądrego rozwoju, ściśle ukierunkowanego. Kielce położyły bowiem nacisk na rozwój handlu, czego przykładem może być działanie spółki Targi Kielce.

7. Opole

Siódme miejsce w tym rankingu zajęło Opole z kwotą 3964 złotych, zostawiając w tyle takie miasta, jak Łódź czy Szczecin. Od paru lat w tym mieście obserwuje się znaczący wzrost różnego rodzaju inwestycji dokonywanych przez wiodące firmy. Niezmiernie ważną dla miasta i całego regionu inwestycją będzie planowana rozbudowa Elektrowni Opole, to jest dwa nowe bloki energetyczne.

6. Katowice

Na szóstej pozycji uplasowały się Katowice, najsilniejsze gospodarczo miasto regionu Górnego Śląska, centrum dwumilionowej aglomeracji. Tutaj dochód na głowę w 2012 roku wyniósł 3992 złote. Korzystne położenie i rozsądna polityka samorządowa spowodowały, że Katowice, niegdyś tylko ośrodek przemysłu ciężkiego, jest dzisiaj nowoczesną, prawdziwie europejską metropolią, z bardzo dobrą infrastrukturą, wspaniałą przyrodą i dobrym zapleczem rekreacyjnym.

5. Gdańsk

Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, zajął w rankingu zamożności piąte miejsce (4000 zł). Miasto czerpie dochody dzięki portowi morskiemu, największemu na polskim wybrzeżu centrum przeładunkowemu, ale też z innych dziedzin gospodarki, energetyki, przemysłu paliwowego czy chemicznego. Obok nich zyskują na znaczeniu nowoczesne technologie i branże, takie jak elektronika, informatyka, telekomunikacja. Niebagatelną rolę odgrywa także turystyka.

4. Kraków

Czwartą pozycję zajmuje Kraków, centrum Małopolski, z dochodem per capita 4038 zł. To miasto pełni, wynikającą nie tylko z tradycji historycznych, drugą po Warszawie funkcję, jako centrum nauki, kultury i turystyki. Jest także prężnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym z dużym portem lotniczym i bardzo ważnym węzłem drogowym i kolejowym.

3. Poznań

Poznań, stolica Wielkopolski, we wspomnianym rankingu jest na trzeciej pozycji, z dochodem w wysokości 4059 zł.  To piękne miasto jest tradycyjnie ośrodkiem handlu, z najstarszym i największym centrum wystawienniczym w Polsce, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, ale również przemysłu, logistyki i turystyki. W ostatnich latach Poznań należy do najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów miast w Polsce.

2. Wrocław

Miejsce drugie zajmuje Wrocław, w powszechnej opinii bardzo dynamicznie rozwijające się miasto, z wieloma gałęziami przemysłu, w tym nowoczesnych technologii, rozbudowanym sektorem bankowym i finansowym, licznymi uczelniami i wspaniałą kulturą. To właśnie Wrocław będzie Europejską stolicą Kultury w 2016 roku.

1. Warszawa

Na czele rankingu zamożności znajduje się naturalnie Warszawa. W 2012 roku dochód per capita wyniósł tutaj 5400 złotych. Wysokie dochody miasta wynikają poniekąd z jego pozycji. Stolica jest przecież centrum życia politycznego, naukowego i kulturalnego, ale także gospodarczego. Tutaj powstaje około 15 % całego polskiego PKB.