Ludzie przez stulecia zgłębiali wiedzę na swój temat. Obecnie nauka jeśli nawet nie skupia się na człowieku, to skupia się na sprawach związanych z człowiekiem. Oto klasyczne dziedziny zajmujące się tematyką antropologiczną: biologia, psychologia, socjologia, antropologia, teologia oraz filozofia.

Biologia

Biologia to nauka zajmująca się fenomenem życia i organizmami żywymi, w tym człowiekiem. Interesuje ją zatem przede wszystkim fizyczna strona ludzi. Biologia należy na nauk przyrodniczych, wiąże się z chemią, a z ich wspólnych dokonań rozwija się medycyna.

Psychologia

Psychologia to nauka zajmująca się prawami rządzącymi psychiką i zachowaniami, oczywiście w kwestii człowieka. Interesuje ją zatem przede wszystkim psychiczna strona ludzi. Psychologia należy do nauk humanistycznych.

Socjologia

Socjologia to nauka zajmująca się funkcjonowaniem społeczeństwa złożonego z ludzkich jednostek. Interesuje ją zatem nie tyle człowiek pod kątem indywidualnym, ile ludzie pod kątem społecznościowym. Socjologia należy do nauk humanistycznych.

Antropologia

Antropologia to nauka zajmująca się badaniem człowieka zważając na jego dokonania przez stulecia. Interesuje ją zatem jego natura oraz osiągnięcia kulturowe, a także ich ewoluowanie. Antropologia leży na pograniczu nauk humanistycznych i przyrodniczych.

Teologia

Teologia to nauka poświęcona Bóstwu. Interesuje ją jednak nie tylko same Bóstwo, ale też relacje między Nim a światem, w tym człowiekiem, szukając poprzez to ostatecznej przyczyny. Teologia należy  do nauk humanistycznych.

Filozofia

Filozofia, zwana też umiłowaniem mądrości, zajmuje się wyjaśnianiem świata i wszystkich jego aspektów, pod kątem ostatecznym. Interesuje ją zatem między innymi wyjaśnianie sensu ludzkiego życia. Filozofia należy do nauk humanistycznych. Filozofia w przeciwieństwie do innych nauk ujmujących świat w jakimś częściowym ujęciu, skupia się na jego ujęciu całościowym.