Na piękno Matki Natury składają się przede wszystkim organizmy żywe licznie żyjące na Ziemi. Świat organiczny jest różnorodny, ale jednocześnie ma pierwiastek jedności. Wszystkie pięć królestw stanowi jedno cesarstwo, bo wykazuje filogenetyczne pokrewieństwo.

Cesarstwo organizmów żywych

Taksologia klasyfikuje świat organiczny na następujące grupy/domeny: cesarstwo – organizmy żywe, królestwo – np. zwierzęta, typ – np. strunowce, podtyp – np. kręgowce, gromada – np. ssaki, podgromada – np. ssaki łożyskowe, rząd – np. naczelne, rodzina – np. człowiekowate, rodzaj – np. człowiek, gatunek – np. człowiek rozumny. Chociaż ewolucja wszechświata i materii nieożywionej rozpoczęła się 4,6 miliarda lat temu, to ewolucja materii ożywionej, czyli świata organicznego rozpoczęła się 3,5 miliarda lat temu. To właśnie mniej więcej w tym czasie pojawił się pierwszy organizm żywy określany jako ostatni wspólny przodek z tej racji, że organizmy żywe ewoluują z siebie i jedne dla drugich stanowią swoich potomków. Najpowszechniej cesarstwo organizmów żywych klasyfikuje się na pięć królestw, to znaczy bakterie, protisty, grzyby, rośliny oraz zwierzęta.

Królestwo bakterii

Bakterie to najstarsze i najprymitywniejsze organizmy żywe o budowie jednokomórkowej, nieposiadające jądra komórkowego, stąd ich nazwa – prokarionty. Klasyfikują się na eubacterie i archeany. Żyją zarówno w środowisku wodnym, jak też lądowo-powietrznym. Egzystują również w innych organizmach, w zależności od gatunku okazują się dla nich pożyteczne lub szkodliwe.

Królestwo protistów

Prostisty to organizmy żywe o budowie jedno- lub wielokomórkowej, które nie pasują do żadnego innego królestwa, więc tworzą swoje własne, posiadające jądro komórkowe – stąd ich nazwa – eukarionty. Klasyfikują się na pierwotniaki dawniej zaliczane do zwierząt oraz na glony dawniej zaliczane do roślin. Występują zarówno w środowisku wodnym, jak też w lądowo-powietrznym. Niektóre z nich występują też w innych organizmach.

Królestwo grzybów

Grzyby to stare i prymitywne organizmy żywe o budowie wielokomórkowej, posiadające jądro komórkowe, stąd ich nazwa – eukarionty. Klasyfikują się na grzyby mikroskopijnej wielkości, grzyby właściwe i pleśnie. Żyją zarówno w środowisku wodnym, jak też w lądowo-powietrznym. Niektóre z nich egzystują w innych organizmach żyjąc z nimi w symbiozie lub w relacjach pasożytniczych.

Królestwo roślin

Rośliny to dominujące na Ziemi organizmy żywe o budowie wielokomórkowej, posiadające jądro komórkowe, stąd ich nazwa – eukarionty. Kiedyś klasyfikowano je na plechowce – rośliny bez organów, czyli glony i porosty, a także organowce – rośliny z organami, czyli mszaki, paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne; obecnie wśród roślin wylicza się tylko organowce. Żyją przede wszystkim w środowisku lądowo-powietrznym.

Królestwo zwierząt

Zwierzęta to najbardziej zorganizowane organizmy żywe o budowie wielokomórkowej, posiadające jądro komórkowe, stąd ich nazwa – eukarionty. Klasyfikują się na bezkręgowce, czyli zwierzęta bez kręgosłupa – gąbki, jamochłony, płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi, mięczaki i szkarłupnie, a także na kręgowce, czyli zwierzęta z kręgosłupem – smoczkouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Mniejszość żyje w środowisku wodnym, większość w środowisku lądowo-powietrznym. Ludzie nie tworzą oddzielnego królestwa, człowiek rozumny stanowi gatunek należący do królestwa zwierząt, o czym świadczy na przykład fakt, że w 98% posiada wspólne geny z orangutanem.