Polacy, którzy przyjęli w 966 roku chrzest od Czech, odznaczają się wielkim zawierzeniem Matce Bożej. Wywodzi się to z średniowiecza, gdy bano się dobrego, choć wszechmocnego, a w efekcie sprawiającego wrażenie odległego Boga, niemal równie mocno co złego szatana, więc swoje modlitwy kierowano za pośrednictwem Matki Bożej. Umiłowali sobie oni zwłaszcza trzy wizerunki Madonny: Częstochowskiej, Licheńskiej oraz Ostrobramskiej.

Madonna Częstochowska

Częstochowa to miasto w Małopolsce, które powstało w czternastym stuleciu. Słynie z Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, zwanego też Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Znajduje się w nim ikona Madonny Częstochowskiej, czyli najbardziej rozpoznawalny symbol chrześcijaństwa w Europie Środkowej. Malowidło pochodzi z trzynastego lub czternastego stulecia. Madonna została przedstawiona z Dzieciątkiem. Pogrążeni w melancholii czynią gest błogosławieństwa. O Madonnie Częstochowskiej wspomina w swojej twórczości m. in. Henryk Sienkiewicz: Pod Twoją obronę uciekamy się Matko Częstochowska, Pani, Królowo nasza.

Madonna Licheńska

Licheń to wieś w Wielkopolsce, która powstała w czternastym stuleciu. Słynie z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, zwanego też Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Znajduje się w nim obraz Madonny Licheńskiej, czyli świadectwo obecności chrześcijaństwa na polskiej ziemi, która przyjęła je od ziemi czeskiej. Malowidło pochodzi z osiemnastego stulecia. Madonna została przedstawiona bez Dzieciątka. Matkę Bożą rozważającą Mękę Syna Bożego otaczają Anioły oraz symbole męki i królewskości. O Madonnie Licheńskiej wspomina w swojej twórczości m. in. Anonimowy Autor: Kto do Lichenia przyjedzie, ten tego miejsca nie zapomni, i będzie do niego powracać, tak jak powraca się do rodzinnego domu, zwłaszcza gdy mieszka w nim Kochana Matka.

Madonna Ostrobramska

Wilno to miasto na Litwie, które powstało w czternastym stuleciu. Słynie z Sanktuarium matki Bożej Miłosierdzia, zwanego też Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Znajduje się w nim obraz Madonny Ostrobramskiej, czyli jeden z symboli chrześcijaństwa wśród krajów słowiańskich i bałtyckich, czczony przez wyznawców rzymskiego katolicyzmu, greckiego katolicyzmu oraz prawosławia. Malowidło pochodzi z siedemnastego stulecia. Madonna została przedstawiona bez Dzieciątka, bo prawdopodobnie dopiero Go oczekuje. Osadzona na księżycu oraz na tle Słońca i dwunastu gwiazd,  prezentuje Miłosierdzie, czyli jeden z najważniejszych, obok Wszechmocy i Sprawiedliwości, przymiotów Bożych. O Madonnie Ostrobramskiej wspomina w swojej twórczości m. in. Adam Mickiewicz: Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie – jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.