We Wrocławiu panuje eklektyzm architektoniczny. Na ulicach spotka się style: romański, gotycki, renesansowy, manierystyczny, barokowy, rokokowy, klasycystyczny, historyczny, secesyjny, modernistyczny oraz postmodernistyczny. Oto dziesięć obiektów w nadodrzańskiej metropolii, które pod względem architektury okazały się przełomowe dla naszych, współczesnych czasów:

Hala Stulecia – fot.: Vox Vratislaviensia

Hala Stulecia

Hala Stulecia znajduje się przy ul. Wystawowej – na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Postawiona została w 1913 roku. Zaprojektował ją Max Berg. Odznacza się architekturą modernistyczną.

Hala Stulecia powstała jako obiekt widowiskowo-wystawowy na Wystawę Stulecia w 1913 roku, przez kolejne lata odbywały się w niej  również inne wielkie imprezy. Hala Stulecia w czasach swojego powstania biła rekordy pod wieloma względami, między innymi: najnowocześniejsza konstrukcja żelbetonowa na świecie, największa kopuła na świecie, największe organy na świecie. Hala Stulecia wraz z otaczającym ją kompleksem, jako jedyny obiekt we Wrocławiu, została w roku 2006 umieszczona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pawilon Czterech Kopuł – fot.: Vox Vratislaviensia

Pawilon Czterech Kopuł

Pawilon Czterech Kopuł znajduje się przy ul. Wystawowej – na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Postawiony został w 1913 roku. Zaprojektował go Hans Poelzing. Odznacza się architekturą modernistyczną.

Pawilon Czterech Kopuł powstał jako obiekt wystawowy w sąsiedztwie do Hali Stulecia z okazji organizowanej w 1913 roku Wystawy Stulecia. Hala Stulecia okazała się obiektem na tyle innowacyjnym, iż bano się, że się zawali i właśnie dlatego postanowiono postawić na wszelki wypadek również Pawilon Czterech Kopuł. To perła modernistycznej architektury.

Panorama Racławicka – fot.: Vox Vratislaviensia

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka znajduje się przy ul. Purkyniego – na pograniczu Starego i Nowego Miasta we Wrocławiu. Postawiona została w 1965 roku. Zaprojektowali ją marek Dziekoński i Ewa Dziekońska. Odznacza się architekturą modernistyczną.

Choć zawsze zwraca się uwagę na wielkie malowidło w Panoramie Racławickiej, to warto również zwrócić uwagę na samą jej rotundę. Zaprojektowano ją w sposób pragmatyczny i estetyczny. Doceniono to, zamieszczając zarówno malowidło, jak też rotundę w rejestrze zabytków.

Iglica – fot.: Vox Vratislaviensia

Iglica

Iglica znajduje się przy ul. Wystawowej – na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Postawiona została w 1948 roku. Zaprojektował ją Stanisław Hempel. Odznacza się architekturą modernistyczną.

Iglicę postawiono z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych zorganizowanej w 1948 roku po tak zwanym powrocie Ziem Ojczystych do Macierzy w roku 1945. Otóż Wrocław znajdujący się najpierw w granicach Polski, a następnie Czech, Węgier, Austrii i Niemiec, po stuleciach powrócił w granice Polski.

Stadion Olimpijski – fot.: Wrocław

Stadion Olimpijski

Stadion Olimpijski znajduje się przy ul. Paderewskiego – na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Postawiony został w roku 1928. Zaprojektował go Richard Konwiarz. Odznacza się architekturą modernistyczną.

Nazwa Stadion Olimpijski nie wywodzi się stąd, że odbywały się na nim Igrzyska Olimpijska, lecz stąd, że Richard Konwiarz zdobył za projekt stadionu brązowy medal w kategorii architektura sportowa na Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury w Los Angeles.

Więcej o Wrocławiu na Vox Vratislaviensia