Prawnicy występują w wielu odmianach. Świadczy o tym fakt, iż wśród prawników znajdują się między innymi: adwokaci, notariusze, prokuratorzy, prawnicy, mediatorzy i sędziowie. Można pokusić się o stwierdzenie, iż każdy z nich stoi na straży prawa, ale na innej warcie. Oto przegląd najpopularniejszych zawodów prawniczych wraz z ich zakresem obowiązków:

Temida – antyczna bogini prawa

Prawnik – ktoś, kto zajmuje się prawem

Mianem prawnika określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze i zajmuje się prawem w sposób teoretyczny, czyli naukowy, albo praktyczny, czyli zawodowy. Zadanie prawnika to prosto dbanie o strzeżenie prawa. Najprościej rzecz ujmując prawnik strzeże prawa. Prawnikami są adwokaci, notariusze, prokuratorzy, mediatorzy oraz sędziowie, którzy mają konkretne dla swoich profesji zadania.

Adwokat – prawnik od prowadzenia spraw

Mianem adwokata określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze i zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Wśród głównych zadań adwokata wylicza się m.in.: występowanie jako obrońca kogoś przed sądami i urzędami, udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych. Adwokat należy do zawodów zaufania publicznego.

Notariusz – prawnik od sporządzania dokumentów

Mianem notariusza określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze i zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Wśród głównych zadań notariusza wylicza się m.in.: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów dziedziczenia to znaczy testamentów, składanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Notariusz należy do zawodów zaufania publicznego.

Prokurator – prawnik od oskarżania

Mianem prokuratora określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze i zajmuje się wykrywaniem oraz ściganiem przestępstw. Wśród głównych zadań prokuratora wylicza się m.in.: wnoszenie aktów oskarżenia, jak również popieranie aktów oskarżenia. Prokurator stanowi ramię organu władzy państwowej.

Mediator – prawnik od mediowania

Mianem mediatora określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze i zajmuje się toczeniem mediacji między jedną a drugą stroną. Wśród głównych zadań mediatora wylicza się m.in.: prowadzenie mediacji, ale jednocześnie nie wpływanie na jej ostateczny wynik. Oprócz prawników w rolę mediatorów nie muszą, ale mogą wcielać się psychologowie, biologowie i socjologowie.

Sędzia – prawnik od orzekania

Mianem sędziego określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze i zajmuje się orzekaniem w spawach należących do właściwości sądów i trybunałów. Wśród głównych zadań sędziego wylicza się m.in.: orzekanie wyroków przy kierowaniu się niezawisłością, to znaczy podleganiu Konstytucji i ustawom, a nie jakimkolwiek innym wpływom. Sędziowie to funkcjonariusze publiczni, a do ich grona należą sędziowie sądów administracyjnych, sędziowie sądów wojskowych, sędziowie sądów powszechnych oraz sędziowie Sądu Najwyższego.

 

Źródło – http://notariusz-derkowska.pl/czynnosci-notarialne/